ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

Όνομα Χρήστη
Κωδικός Χρήστη
Επικοινωνία
Κεντρικά Στοιχεία Επικοινωνίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Πληροφορίες:Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Διεύθυνση:Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 9250519 / +30 210 9250506
Fax: +30 210 3278028
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:edull@epeaek.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ε.Λ.Κ.Ε.
Πληροφορίες: Όλγα Χαϊτίδου
Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 50100, Κοζάνη
Τηλέφωνο: +30 24610 56480
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:oxaitidou@uowm.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ηράκλειτος ΙΙ
Καθηγητής: Ανανίας Τομπουλίδης
Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα (Γραφείο 202), 50100, Κοζάνη
Τηλέφωνο: +30 24610 56630
Fax: +30 24610 56631
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:atompoulidis@uowm.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Διοικητική υποστήριξη του Ηράκλειτος ΙΙ
Πληροφορίες: Έλενα Αγαλερίδου
Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα (Γραφείο 202), 50100, Κοζάνη
Τηλέφωνο: +30 24610 56637
Fax: +30 24610 56631
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:agaleridou@uowm.gr
Ανακοινώσεις

Τελικό Συνέδριο της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (29/10/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (22/10/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (20/10/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (16/9/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (5/6/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ Περισσότερα


Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ Περισσότερα


Δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της κας Αναστασίας Παπαρρίζου Περισσότερα


Αλλαγή του Λογότυπου του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Περισσότερα


Ενημέρωση για τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και τα παραδοτέα των ΥΔ της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» Περισσότερα


Κανόνες Δημοσιότητας της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» Περισσότερα


Χρονική επέκταση της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» Περισσότερα


09 Απριλίου, 2013

Ημερίδα «Το ΟΠΑ Ερευνά», 23 Απριλίου 2013 Περισσότερα


04 Δεκεμβρίου, 2012

Συνέδριο “Παρουσίαση της πορείας της έρευνας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας”, Κοζάνη ,11 Δεκεμβρίου 2012. Περισσότερα


Γραμματεία:

Αγαλερίδου Έλενα

e-mail: agaleridou@uowm.gr


Διεύθυνση:

Μπακόλα και Σιαλβέρα

Κοζάνη, Τ.Κ. 50100


Τηλέφωνο:

+30 24610-56634