ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

Όνομα Χρήστη
Κωδικός Χρήστη
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο νέος ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υποβάθρου καθώς και δεξιότητες σε μεθοδολογίες.

Μέσω των υποτροφιών διεξαγωγής διδακτορικής έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των Υποψήφιων Διδακτόρων η οποία συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στα Πανεπιστήμια σημαντικών νέων ερευνητών. Η χρηματοδότηση της έρευνας συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την διατριβή.

Η δράση "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ αφορά 6 δικαιούχους – υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση και λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί την πύλη για την παρακολούθηση και διασφάλιση της ομαλής προόδου του φυσικού αντικειμένου των υποψήφιων διδακτόρων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη κάθε μίας διδακτορικής διατριβής ανά θεματική περιοχή, και συγκεκριμένα:

Θεματικές Περιοχές:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού, Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες

Συνέδρια και Ημερίδες:
Ανακοινώσεις

Τελικό Συνέδριο της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (29/10/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (22/10/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (20/10/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (16/9/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ (5/6/2015) Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ Περισσότερα


Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής Περισσότερα


Ημερίδα της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ του ΠΔΜ Περισσότερα


Δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της κας Αναστασίας Παπαρρίζου Περισσότερα


Αλλαγή του Λογότυπου του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Περισσότερα


Ενημέρωση για τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και τα παραδοτέα των ΥΔ της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» Περισσότερα


Κανόνες Δημοσιότητας της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» Περισσότερα


Χρονική επέκταση της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» Περισσότερα


09 Απριλίου, 2013

Ημερίδα «Το ΟΠΑ Ερευνά», 23 Απριλίου 2013 Περισσότερα


04 Δεκεμβρίου, 2012

Συνέδριο “Παρουσίαση της πορείας της έρευνας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας”, Κοζάνη ,11 Δεκεμβρίου 2012. Περισσότερα


Γραμματεία:

Αγαλερίδου Έλενα

e-mail: agaleridou@uowm.gr


Διεύθυνση:

Μπακόλα και Σιαλβέρα

Κοζάνη, Τ.Κ. 50100


Τηλέφωνο:

+30 24610-56634